Bemiddelen

 

Bemiddelen

***

Mensen en organisaties ‘on speaking terms’ houden of opnieuw in ‘samenspraak’ brengen vanuit henzelf.

***

Conflicten in wording voorkomen of bestaande conflicten oplossen. Hierbij begeleiden wij als neutrale bemiddelingsdeskundige de gesprekken (onderhandelingen) tussen jullie. Ons doel is om vanuit wat jullie echt belangrijk vinden te komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing.

Conflicten

Voorkomen

Het is even belangrijk conflicten te vermijden als om ze op te lossen. Door gesprekken onder begeleiding van een derde en een open communicatie kunnen heel wat moeilijkheden en zorgen dikwijls vermeden worden. Soms is het niet voor iedereen eenvoudig om zaken ten opzichte van elkaar uit te spreken. Vandaar kan bemiddeling hierbij een meerwaarde zijn.

Aanpakken

Als jullie kiezen voor bemiddeling blijven jullie steeds rechtstreeks met elkaar communiceren onder begeleiding van een bemiddelaar. Als bemiddelaar helpen we jullie op een efficiënte en gelijkwaardige wijze zelf te onderhandelen, zelf te zoeken naar en te komen tot een oplossing voor jullie conflict(en).

 

Bij persoonlijke relaties

Koppels

Gezinnen

Families

Buren

Kennissen

Vrienden

...

In organisaties

Onderwijsinstellingen

Bedrijven en organisaties (-50 medewerkers)

Vzw's

Verenigingen

Woonzorgcentra

Voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg

Psychiatrische instellingen

...

In de laatste levensfase en bij levenseinde

Woonzorgcentra

In de thuissituatie

Ziekenhuizen

Serviceflats

...